מכרז לפיתוח והפקת קורס מקוון בנושא יסודות בגרונטולוגיה כאמצעי לקידום איכות הטיפול בזקן

מכרז לפיתוח והפקת קורס מקוון בנושא יסודות בגרונטולוגיה כאמצעי לקידום איכות הטיפול בזקן

21/06/2018

אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר

מכרז לפיתוח והפקת קורס מקוון בנושא יסודות בגרונטולוגיה כאמצעי לקידום איכות הטיפול בזקן

אשל – האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר  מזמינה בזאת, קבלת הצעות להפקת "קורס מקוון בנושא יסודות בגרונטולוגיה".

 1. מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי ועדכני בגרונטולוגיה לעובדים בתחום הזקנה ולבני משפחה המטפלים בזקן, לבנות ראייה מקצועית הוליסטית לטיפול בזקן ולייצר הבנה טובה יותר של צרכי הזקן. הקורס יהיה דיגיטלי ויבנה על פלטפורמת EDXויכלול יחידות הוראה קצרות, איכותיות, מקצועיות וממוקדות תוכן הפונות לקהל יעד מגוון. הקורס יהיה מבוסס על קורס שהועבר במרכזי ההכשרה וההשתלמויות של אשל ותכנים נבחרים ממנו ישולבו באתר האינטרנט של אשל.
 2. תקופת ההסכם הינה ל-6 (שישה) חודשים, החל ממועד החתימה על הסכם התקשרות, וסך כל התקציב עומד על  124,000 ₪ כולל מע"מ. למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם למטרת ניצול מלוא התקציב.
 3. על המציעים לעמוד בכל תנאי הסף להלן:
  • תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין ואם הוא מלכ"ר - גם מחזיק באישור על ניהול תקין.
  • עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים, והגשת תצהיר חתום על כך.
  • ניסיון של שלוש שנים לפחות, בפיתוח והפקת קורסים מקוונים הכוללים פיצוח הידע, פיתוח והפקת קורסים מקוונים בהיקף של מעל 2,000  משתתפים בשנה בכלל הקורסים.
  • ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות בבניית קורסים במערכות לניהול למידה מובנות (LMS) ובהקמת פלטפורמה ללמידה.
  • ניסיון מוכח בהפקת תוצרים מגוונים ללמידה מקוונת (סרטונים, אנימציה, אינפוגרפיקה, מצגות, דרכים לתרגול החומר ועוד).
  • העסקת צוות עובדים העונה על הדרישות הבאות (ייתכן כי איש צוות אחד יענה על יותר מסעיף אחד):
   • איש צוות שהוא בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בכתיבה ובהפעלת קורסים מקוונים.
   • איש צוות בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בהפקות מדיה לרבות וידאו.
   • איש צוות בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בפיתוח או הטמעת תוכנה פדגוגית לרבות LMS, פלטפורמות להוראה מקוונת דוגמת EDXאו COURSERAוכן מפתח המתמחה ב- HTML, PHP, CSS, בעל יכולת הטמעת קטעי קוד והוספת רכיבי תוכנה ייחודיים.
   • איש צוות בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בעיצוב למידה, מומחה פדגוגי, שבאחריותו התכנון האסטרטגי של הקורס.
   • קריאייטיב בעל ניסיון של לפחות 3 שנים, בעל ניסיון מוכח בכתיבה למדיה (פרסומות, סרטוני אינטרנט/טלוויזיה) בימוי והפקה.
   • מעצב גרפי מקצועי בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בעיצוב סביבת למידה מזמינה למשתמש וניסיון בהפקת חומרי לימוד מקוונים ברמה עיצובית גבוהה (אינפוגרפיקה, הצגה ויזואלית של מידע, יצירת מצגות, באנרים, ועוד).
   • עורך לשוני לכתיבת הטקסטים לשיעורים המצולמים (קריינות) ולכתיבת החומרים הכתובים (מצגות, כתוביות לסרטונים, אינפוגרפיקות, תמלול הסרטונים ועוד).
   • אנימטור בעל ניסיון מוכח.
 4. תאום קבלת מסמכי ההליך לקבלת הצעות יעשה מול נועה כהן בטלפון מס' 02-6557551, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00, או בדוא"ל NoaCo@jdc.org.
 5. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה בבניין ג'וינט ישראל- גבעת רם בירושליםוזאת עד ליום  19/8/2018  בשעה 14:00.